HOME  │ SPELUITLEG
4X4 5X56X69X9 OVER PUZOKUCONTACT

Speluitleg:


PUZOKU is een puzzel gebaseerd op een combinatie van de Sudoku puzzel met de traditionele woordpuzzels (zoals een kruiswoordraadsel of doorloper).

Evenals bij een Sudoku wordt gebruik gemaakt van een diagram met rijen, kolommen en blokken. Echter bij de PUZOKU moet het diagram gevuld worden met letters. De letters voor iedere rij, kolom of blok worden gevonden door het juiste woord te vinden bij een omschrijving gegeven voor iedere rij, kolom of blok.

De opgave bestaat bijvoorbeeld uit een 4 bij 4 diagram en 12 omschrijvingen gegeven voor 4 rijen (horizontaal) , 4 kolommen (verticaal) en 4 blokken. De puzzelaar gaat op zoek naar 12 oplossingen (vier letter woorden) die passen bij de gegeven omschrijvingen. Deze 12 woorden worden gevormd door 16 letters, waarbij eenzelfde letter vaker kan voorkomen. Deze 16 letters passen in het 4x4 diagram volgens het Sudoku principe. Een positie in het diagram maakt deel uit van een rij, een kolom en een blok. Dus de letter die op die positie moet worden ingevuld maakt deel uit van elk woord dat past op de omschrijving van de betreffende rij, kolom of blok.

Om de puzzelaar op weg te helpen zijn reeds enkele letters in het diagram ingevuld.

Tevens hebben de woorden die horen bij iedere rij en kolom een letter met elkaar gemeen en twee letters met een van de blokken. Zo kan de puzzel opgelost worden. De oplossing bestaat uit het ingevulde 4x4 diagram en de 12 woorden die gezocht worden bij de omschrijvingen.

De 4x4 PUZOKU is de kleinst mogelijke en de meest eenvoudige. De PUZOKU kan uitgebreid worden op voorwaarde van een vierkant diagram met evenveel rijen en kolommen onderverdeeld in een gelijk aantal blokken.

In de 6x6 PUZOKU zoeken we 18 oplossingen (zes letter woorden) te maken met 36 letters. Rij en kolom woorden hebben een letter met elkaar gemeen, kolom en blok woorden 2 letters en rij en blok woorden 3.

Het is ook mogelijk 5x5, 7x7 etc. PUZOKU's te maken, in dat geval zijn de blokken niet vierkant of rechthoekig maar onregelmatig van vorm.

Een grote PUZOKU zoals bijvoorbeeld een 9x9 PUZOKU is vrijwel niet te vullen met enkel negen letterwoorden. In dat geval wordt ook gebruikgemaakt van twee omschrijvingen per rij. kolom of blok. Daarbij is tevens aangegeven uit hoeveel letters de oplossing bestaat.