PUZOKU 6X6Horizontaal:

1. zuivelbereiding 2. aardappel 3. oude munt 4. oudste 5. berichten 6. jongensnaam

Verticaal:

1. rusten 2. excuus 3. lichaamsdelen 4. plaats in Drenthe 5. zomerfeest 6. turnen

Blok:

1. schrijfgerei 2. deskundige 3. Europese hoofdstad 4. onbezorgd 5. deel van een gitaar 6. vertrouwdHorizontaal:

1. geraamte 2. jongensnaam 3. acteren 4. vruchtgroente 5. voorwerpen 6. mannelijk

Verticaal:

1. banaan 2. jong dier 3. ziekte 4. deel van het huis 5. huisje 6. voedingsstof

Blok:

1. lijn 2. heilig voorwerp 3. strandmeer 4. gezegde 5. scherp 6. gids

HOME